VOORMOEDERproject
project in expansie:

“The purpose of studying history is not to deride human action, nor to weep over it or to hate it, but to understand it. And hopefully then to learn from it as we contemplate our future.” Nelson Mandela

Onze VOORMOEDERS waren handelingsonbekwaam, werden ontslagen toen ze trouwden. Ongehuwd samenwonen was not done. Geboortebeperking des duivels. Een carrière buiten huis bijna onmogelijk. Gelijke kansen in ambitie, werk & inkomen een droom. Eeuwenlang was het leven van de vrouw minderwaardig en stond het in dienst van de man. Daarom zijn in onze ‘vaderlandse’ geschiedenis vrouwen in het algemeen, en moeders in het bijzonder, vaak overschaduwd en verdwenen. Bijna niemand kent hun namen of geschiedenis. Het is het mannelijke deel van de bevolking dat centraal staat in onze vaderlandse historie, registratie en documentatie.  Hoewel onmisbaar in de samenleving, waren ze door hun beperkte rechten en beperkte mogelijkheden tot deelname in openbare functies, vaak onzichtbaar. Daardoor weten we vaak bijna niets over onze voormoeders. Ook in veel culturen wereldwijd is dit helaas het geval.

Ook ik wist niets of heel weinig van mijn voormoeders en daardoor weinig van mijn culturele achtergrond en wortels. Door mij in mijn voormoeders te verdiepen is duidelijk dat ik deel uit maak van een groter geheel en van een leger krachtige & bijzondere vrouwen. Ik ben trots dat ik op hun schouders mag staan en leunen… Dit geeft een verrassende positieve verdieping in mijn leven &werk. Dit bouwt bruggen naar andere families en nieuwe plaatsen van herkomst. Dat gun ik iedereen. Daarom heb ik deze ontdekkingsreis ontwikkelt tot een kunstproject met verschillende deel & presentatiefasen.:

FLUISTERINGEN in de schemering: VOORmoeders in the picture
Dit project roept op om onze voormoeders zichtbaar te maken. Wie zijn jouw voormoeders?

DEEL I: Drie Waaiportretten…
VOORmoeders in the picture, een installatie met drie monumentale ‘waaiportretten’ van mijn Twentse VOORmoeders.  Voor uitgebreide info mijn blogs hieronder. Presentaties:  expositie in landgoed Smalenbroek, Enschede (mei t/m december 2021), expositie in De Wijk ( mei t/m okt. 2022). Delen: Film: Over de making of van deze installatie, heeft Filmmaker Wouter Hoes, achter (achter) kleinzoon van al deze geportretteerde VOORmoeders de opbouw gefilmd. pr: Op Social media, publiciteit in diverse kranten en door blogs op mijn site kun je dit project volgen.
Deze installatie is ontwikkeld in opdracht van het Textielfestival Twente en tot stand kunnen komen met de steun van de werkbijdrage van het PICTORIGHT steunfonds 2021 en 2022.

DEEL II: Portretten…
Zowel de verschillende levenswandelingen, het tijdsframe, als de visuele portretten van mijn VOORmoeders heb ik geschetst, geschilderd en beschreven. Presentatie: Deze registraties zullen uiteindelijk leiden tot een fysieke publicatie in boekvorm ( ca. dec. 2023) Expositie ( ca. dec.2023) Delen: social media, kranten en blogs op mijn website. Klik voor de levensverhalen van mijn voormoeders op hiernaast staande portretten. Een naam met * komt uit de Mercx-tak, zonder * heeft Wegdam-roots.

DEEL III : Kooi-rok Hoepelrok performance
Deze performance bestaande uit 25 kooirokken van gerecyclede elektriciteit buizen, met hierin 25 mensen herdenkt al onze VOORmoeders die gevangen zaten in het harnas van die mode. Deze opnieuw geconstrueerde kooirokken zijn gebaseerd op instructietekeningen uit 1835. De hoepelrok kostte binnen een paar jaar duizenden vrouwen het leven. Dieptepunt was op 8 december 1863 in de kerk Iglesia de la Compañia waar 2000 vrouwen verongelukten bij een brand, verstrengeld in hun hoepelrok. Presentatie: performance Delen: social media, kranten en blogs op mijn website. ..lees meer

Filmmaker Wouter Hoes, achter (achter) kleinzoon van al deze geportretteerde VOORmoeders heeft de opbouw van het kunstproject de 3 waaiportretten gefilmd.

Het mooie van mijn voorfamilie is dat er redelijk wat bewaard is gebleven aan foto’s en documenten. Hierdoor blijkt dat mijn VOORmoeders diverse klassen van de samenleving vertegenwoordigden in diverse delen van het land, waaronder België. Ze zijn daardoor representatief voor de geschiedenis van de vrouwen van de Lage Landen. Dit is waarom het samenvoegen van deze 10 uiteenlopende vrouwenlevens een bijzondere en vooral persoonlijke inkijk geeft in 200 jaar vrouwengeschiedenis. Door het leven van deze 10 vrouwen zichtbaar te maken in diverse kunst- en educatieprojecten, wil ik een gezicht geven aan de ‘moederlandse’ geschiedenis. Ik hoop dat mijn project voormoeders het publiek inspireert, intrigeert en stimuleert om op zoek te gaan naar hun eigen voormoeders. Zodat zowel de voormoeders een plek in de ‘vaderlandse’ geschiedenis krijgen maar wijzelf ook.

Het project VOORmoeders wordt technisch briljant ondersteund door  kunstenaar collega Rob Verwer.

Scroll naar boven