L O S T in PARADISE ?
25 maart t/met okt. 2 waaiportretten over milieu en spiritualiteit. Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood, Heiloo,

 

 

          

Het begon met Adam en Eva. De zesde dag: en God zei: Laat ons mensen maken, naar ons beeld, naar onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld; naar het beeld van God schiep hij hem; man en vrouw schiep hij ze.” Twee menselijke figuren (Adam en Eva)

De monumentale installatie L O S T in PARADISE ? is een 2D-installatie, fremdkörper, in het landschap. De installatie vertelt het verhaal van Dé Adam en dé Eva van deze tijd. Het werk verwijst naar scheppingsdag 6 (Bijbel, God schiep de mens naar zijn evenbeeld) en naar het epische gedicht Paradise Lost van de 17e-eeuwse Engelse dichter John Milton. Dat gebaseerd is 0p het verhaal van de val van Adam en Eva. Het gedicht werd door critici op diverse manieren uitgelegd. Ook deze installatie van 2 verschillende werken wil een multi-interpretabel signaal afgeven aan het publiek over spiritualiteit & milieu.

De installatie bestaat uit twee waaiportretten: twee transparante, kleurvolle, realistische afbeeldingen (5,50 m x 3,50m) die of een hoopvolle of een wanhopige man en vrouw voor een gotisch kerkraam uitbeelden. Dé Adam en dé Eva van deze tijd. Ze geven uiting aan hun zoektocht naar de balans tussen natuur, cultuur en spiritualiteit. Beiden staan ze rechtop met hun hoofd omhoog geheven, mond open in een schreeuw/ ademteug, armen wijd uitgestrekt naar de hemel. Zingen en/ of bidden ze hoopvol? Of schreeuwen/ huilen ze in wanhoop?

De achtergrond is een gotisch gebrandschilderd kerkraam dat verwijst naar spiritualiteit. In dit geval naar het christendom. Dit beeld is voor iedereen herkenbaar en daardoor toegankelijk. Het verwijst tevens naar de fysieke plek waar deze installatie voor bedacht is: de geloofsbeleving van het Heiligdom Onze Lieve vrouw ter Nood. Door dit gotische raam te isoleren, er een blow-up van te maken en het in een totaal andere setting (tussen de bomen) te plaatsen, krijgt het raam een totaal andere dimensie. Ook breng ik door deze ingreep ‘de kerk’ letterlijk naar buiten.

In het raam zijn net als in de kerkelijke traditie symbolen verwerkt. Dit door de gebruikte kleuren en afbeeldingen. Het verhaalt bijvoorbeeld over De natuur door het gebruik van de gestileerde groene bladeren. Het representeert het milieu in het algemeen. Zowel de ‘wilde’ als de gecultiveerde natuur. De rode aureool midden in het groen dient als signaalfunctie: de natuur verkeert in gevaar. De krans van laurierbladeren is door de groene bladeren een symbool van eeuwig leven, eeuwige vriendschap, overwinning, roem en eerbetoon. Het blauw staat voor hemel, lucht en water, de intensiteit van de kleur staat voor hun kracht. De gele kleuren staan voor het goddelijke, magische, de zon, de warmte & energie die in de achtergrond opgloeit etc.

Materiaal: De installatie is opgebouwd uit 3780 vierkantjes (1890 per portret) felgekleurde, transparante reclamefolie gevat in zipzakjes, restpartijen en buitenbeentjes aangevuld met nieuwe elementen. Het overgrote deel hiervan is recyclebaar en/of wordt hergebruikt in nieuwe projecten.

Uit recente berekeningen van het ING Economisch Bureau blijkt dat Nederlanders per persoon ruim 1.500 stuks plastic voedselverpakkingen per jaar gebruiken. Dit staat gelijk aan ca. een portret! Is dit jouw, mijn, onze ode aan de natuur?

De portretten hangen gedeeltelijk los in een frame. Ze wiegen, waaien, ritselen en ademen mee op het ritme van de wind. De afbeelding verschijnt en verdwijnt. Net als hoop en wanhoop. Wanneer de wind door het werk heen waait, gaan de vierkantjes als schubben open en weer dicht. Daardoor lijkt de afbeelding te ademen, bewegen en te leven. Ook is er het spel van het licht dat maakt dat het werk veranderlijk is. De weerfactoren maken het beeld. Het werk is direct verbondenheid met de elementen.

Zoals de mens verbonden en afhankelijk van de gulheid van de natuur is, is de natuur afhankelijk van de verbondenheid, behandeling en gulheid van de mens.

Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij de ideeën, adviezen en assistentie van Rob Verwer.

de BUITENTENTOONSTELLING”IN HET BEGIN, EEN ODE AAN DE NATUUR” HEILIGDOM ONZE LIEVE VROUW TER NOOD — zaterdag 25 MAART – SEPTEMBER 2023, Heiloo

Timon Hagen – scheppingsdag 1. Martijn Duifhuizen – scheppingsdag 2, Ellen Rijsdorp en Mariska Mallee – scheppingsdag 3,Charlotte Brand – scheppingsdag 4,Esther Hoogendijk – scheppingsdag 5, Meg Mercx – scheppingsdag 6,Rick Abelen – scheppingsdag 7

       

 

 

Scroll naar boven