conceptueel kunstenaar - portrettist

wanneer de rozen zijn afgevallen veracht men de doornen
de ideale man, project in residentie in Delft

W a n n e e r d e r o z e n z i j n a f g e v a l l e n
v e r a c h t m e n d e d o o r n e n ‘
(Ovidius 43 v C- 17 na C)
 

Oftewel de eeuwig durende story van Ken ( de ideale man ) de bouquetreeks en de oneindig durende kus….

Dit project is tot stand gekomen in de poptahof Delft. Een tijdelijk gastatelier geinitieerd door Id11 Ik heb daar gewerkt op uitnodiging van Anja Sijben Deze installatie is onderdeel van haar zoektocht en kunstproject naar ‘de ideale man’. Naast dat ikzelf ben gaan stoeien met het gegeven heb ik zowel mannen als vrouwen ondervraagd wat voor hun een ideale man is.

Scroll naar top