wanneer de rozen zijn afgevallen veracht men de doornen
de ideale man, project in residentie in Delft

W a n n e e r d e r o z e n z i j n a f g e v a l l e n v e r a c h t m e n d e d o o r n e n ‘(Ovidius 43 v C- 17 na C)  Oftewel …

wanneer de rozen zijn afgevallen veracht men de doornen
de ideale man, project in residentie in Delft
Lees verder »