Nie wieder krieg!
een community project

installatie in wording voortel voor airbornewandeltocht Oosterbeek :

Nooit meer Oorlog! Nie wieder Krieg! No more War! Plus jamais de Guerre!

schetsen voor een installatie tijdens een bevrijdingsfestival of een ander cultureel-of educatief festival.

Achtergrond & inspiratie: deze installatie is geïnspireerd door de poster “Nie wieder Krieg” gemaakt door Käthe Kollwitz in
opdracht van de Socialistische Arbeidersjongeren ter gelegenheid van de Midden-Duitse Jeugd dag in Leipzig op de 2e-4e
Augustus 1924. Deze poster moet je niet alleen herinneren aan de “vreselijke ervaringen van de bloedige oorlogsjaren”, maar
ook je stem doen verheffen om verdere oorlogen te voorkomen.” Deze poster heeft zo’n allesomvattend en overtuigend
beeld, zo’n emotioneel herkenbare lading dat we het van cultureel historisch belang vonden dit werk opnieuw onder de
aandacht te brengen. Daarom hebben we het als uitgangspunt gebruikt voor onze installatie.

Synopsis:
Het is 75 jaar geleden dat ons land bevrijd is van de Duitse bezetters. Die 75 jaar vrijheid wilden wij
een gezicht geven. Dit door 75 monumentale portretten van 75 mensen (kinderen) variërend in de
leeftijd 1 t/m 75 jaar. Een ieder staat met zijn linker hand op zijn hart- rechterhand vredesteken in de
lucht- vastberaden- zwijgend in de verte kijkend…(die ‘verte’ staat voor waar er oorlog is of dreigt )
Onder hun portret, in eigen handschrift, ieder zijn statement: Nooit meer Oorlog! of Nie wieder Krieg
of No more War of Plus jamais de Guerre! …(kinderen van 1 tot 7 schrijven dit met behulp van een
ouder) afhankelijk van zijn/haar moeders taal, gecomplementeerd met zijn/haar naam en leeftijd.
Deze mengelmoes van mensen, met diverse achtergronden, culturen, met uiteenlopende
handschriften, talen en leeftijden wil naast een beeld van ons volk schetsen, ook een beeld van de
wereld zijn.

Beeld:
Als referentie naar het werk van Käthe Kollwitz- en uit piëteit met het onderwerp, wordt het portret
op een grafisch sobere wijze neergezet met zwarte penseelstreken (en/of krijt?). Voor de drager
worden naturel houten platen (1m20 x 1m80) gebruikt. Als mogelijke kleuraccenten worden
hoogstens wit en misschien zachtblauw gebruikt in de achtergrond. In tegenstelling tot het werk van
Käthe Kollwitz is niet gekozen om de geportretteerden schreeuwend af te beelden maar in een
contemplatieve stilte. Dit is volgens mij in deze tijd van fulmineren, drukte en ruis een sterkere
visualisatie. Het gebruik van de tekst ‘Nie wieder krieg!’ wordt een statement van iedere
geportretteerde afzonderlijk en niet van de kunstenaar zelf. In de achtergrond van de portretten
doemen in diverse grote hoeveelheden en vliegrichtingen witte (vredes)duiven met olijfboomtakken
op. Dit om het persoonlijke statement ‘nooit meer oorlog’ extra te verduidelijken met een universeel
multicultureel symbool. Verder ook om het onderwerp wat blijdschap, lichtheid en hoop mee te
geven. De 75 werken worden op dezelfde grote uitgewerkt en op monumentale wijze gerangschikt

Participatie van het publiek:
De 75 mensen (kinderen) die zich willen laten portretteren en het statement onderschrijven zijn de
eerste participanten van dit project. Daarnaast is het juist ook de bedoeling dat het publiek
deelneemt. Dit door het maken van een soortgelijk portret van zichzelf of van een ander. Hiervoor
worden ‘selfie ’plekken gecreëerd. Dit door reeds voorgetekende en bewerkte achtergrond panelen
met o.a. rond vliegende duiven naast de bestaande portretten op te stellen. Hier kan de bezoeker een
Selfie maken inclusief handgeschreven statement, met daarbij zijn/haar naam en leeftijd. Dit dankzij
gekoppelde verrijdbare whiteboards &markers met wissers voor hergebruik.. deze foto’s kunnen
bijvoorbeeld geüpload en gedeeld worden op een hiervoor speciaal aangemaakte facebookpage of
website

Plaatsing:
De plaatsing is afhankelijk van de mogelijkheden, de plek en de omgeving. Wel is de volgorde van de
portretten voor het concept van belang. Ze hangen of staan in ieder geval op volgorde van leeftijd.
Misschien gegroepeerd of solitair. Beginnend bij de jongst geportretteerde (1 jaar) en uiteindelijk
eindigend bij de oudste (75) of andersom.
Ideeën zijn bijvoorbeeld:
☻ hangend aan bomen met een touw over de weg- in een rij -als een never ending story- boven de
hoofden van de wandelaars
☻ stram in gelid bevestigd aan geometrisch geordende dranghekken op een pauze plek
☻ hangend aan in overdwars in kolonnes geplaatste steigers op een pauze plek
☻ naast elkaar geplaatst op staanders en aaneengeklonken een rode draad door het landschap
☻ afwisselend opgehangen tussen de bomen aan de zijkant van de weg. Eén voor één. Dit aan
weerszijden.

 

Scroll naar boven